Podpisnice in podpisniki peticije zahtevamo odstop generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanije, odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik, v. d. urednika uredništva novih medijev na spletnem portalu MMC Igorja Pirkoviča, ter vseh ostalih, ki so bili politično nastavljeni na vodstvene funkcije ali pa so jih politično nastavljeni vodstveni delavci zaposlili na RTV brez ustreznih strokovnih znanj in izkušenj.


Razgradnja javnega medija RTV Slovenija prehaja v sklepno fazo. Priča smo vsakodnevnemu organiziranemu in sistematičnemu uničevanju javne RTV, ki je najhujša v celotni zgodovini naše države. Namesto spoštovanja z zakonom določenega poslanstva javnega medija, da deluje v javnem interesu, se RTV Slovenija spreminja v strankarsko glasilo stranke SDS. Namesto spoštovanja profesionalnih novinarskih in produkcijskih standardov se neodvisen medij zlorablja za politično propagando ene stranke. 

V času pred referendumom, na katerem bomo odločali tudi o noveli Zakona o RTV, nujno potrebujemo neodvisno in profesionalno delujočo RTV. Zaradi trenutnega vodstva RTV, zlasti televizije in spletnega portala, ki je politično nastavljeno in povezano s stranko SDS, ta pa je hkrati pobudnica referenduma, ne bo zagotovljenega nepristranskega in kakovostnega informiranja o razlogih za referendum kot tudi ne o vsebini predloga novega zakona. Novi zakon, o katerem bodo na referendumu glasovali volivke in volivci, uvaja spremembe v načinu imenovanja in sestavi upravnih organov in vodstva RTV Slovenija, ki izključujejo vpliv strank in parlamenta. Če bo zakon potrjen na referendumu, bo sedanjim organom in vodstvu pod vplivom stranke SDS prenehal mandat, zato je vodstvo neposredno zainteresirano, da do sprememb ne pride in da zakon o RTV na referendumu ne dobi podpore volivk in volivcev. Zato je nujen pogoj za nepristransko poročanje RTV Slovenija v času pred referendumom odstop generalnega direktorja, direktorja televizije, odgovorne urednice TV Sovenija in v.d. urednika spletnega portala RTV Slovenija, ter vseh ostalih, ki so ravno tako pod vplivom stranke SDS politično nastavljeni na vodstvene funkcije ali zaposleni na uredniške, voditeljske in novinarske pozicije brez ustreznih strokovnih referenc, znanj in izkušenj.

Podpisnice in podpisniki peticije ostro obsojamo vse poteze vodilnih na RTV Slovenija, s katerimi se načrtno ruši ugled javnega medija in uničuje medijsko javno dobro. Obsojamo ukinjanje kakovostnih oddaj zaradi političnih razlogov, ustrahovanje kritičnih novinarjev, novinark in drugih medijskih delavcev in delavk. Obsojamo zaposlovanje nestrokovnih, pristranskih in zato za javni medij neprimernih urednic, voditeljev in voditeljic ter uvajanje programskih vsebin, ki krnijo profesionalne standarde novinarskega dela. Obsojamo vse oblike zastraševanja in discipliniranja stavkajočih ter njihovo diskreditacijo. Obsojamo vse posege v novinarsko avtonomijo in poskuse spreminjanja javnega medija v propagandno trobilo. 

Obsojamo delovanje članic in članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki delujejo politično pristransko in usklajeno, nezakonito in neetično. Obsojamo njihovo lojalnost stranki SDS, namesto da bi bili lojalni javnosti. Njihovo delovanje je v nasprotju z Zakonom o RTV Slovenija, ki določa, da morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko, da so dolžni uresničevati samo interese RTV Slovenija ter pri opravljanju svoje funkcije upoštevati Ustavo Republike Slovenije in določila zakona.

Obsojamo delovanje članov Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki dovoljuje in spodbuja negospodarno delovanje vodilnih na RTV Slovenija, s čimer se javnemu mediju povzroča nepopravljiva materialna škoda. 

Podpisnice in podpisniki peticije izražamo podporo vsem pokončnim in pogumnim novinarjem in novinarkam, medijskim delavkam in delavcem RTV Slovenija, ki v težkih razmerah brutalne politične zlorabe in pritiskov vztrajno varujejo zadnje ostanke javnega medija. V tem boju ne morejo in ne smejo ostati sami.  

Podpisnice in podpisniki peticije zahtevamo, da se nemudoma zaustavi strankarski prevzem javnega medija ter zagotovi poštena referendumska kampanja.

Vse prebivalke in prebivalce pa pozivamo, da se referenduma množično udeležimo ter zagotovimo plebiscitarno odločitev, s katero bomo preprečili dokončno uničenje javne RTV.

S svojim podpisom dajete podporo javni RTV Slovenija. Stopimo skupaj v bran javnega medija, ne dovolimo, da si ga lasti in podreja katera koli stranka!

Podpiši peticijo! Podporo lahko oddate tako v lastnem imenu, v imenu vaše organizacije, ali oboje.

Hvala, ker ti je mar! <3
0%
Zbranih / 10000 podpisov.

Organizacije

Glas ljudstva, Zavod PROJA, Društvo informacijski center Legebitra, Protestna ljudska skupščina, Umanotera, Sinteza-KCD, Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, Zveza Modro-bela ptica, Literarno društvo IA, Združenje ROVO, Mirovni inštitut, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Zadruga Zadrugator, Zavod Avanta Largo, OPRO, zavod za aplikativne študije, Protestival, Zavod Državljan D, Srebrna nit - Združenje za dostojno starost, Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje, Forum za enakopraven razvoj, Slovenska filantropija, OPRO, zavod za aplikativne študije, Ekologi brez meja, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Sindikat Mladi plus, Zavod Voluntariat, Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Zavod Tri, Zavod za kulturo raznolikosti Open, Iniciativa mestni zbor Maribor, Uredništvo spol.si, Ženski lobi Slovenije, Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov v kulturi, Mesto žensk, Sindikat Glosa.

Podpisnice in podpisniki


Spletno mesto z 💖 postavil Danes je nov dan.